สมุดสุขภาพประชาชน Health for you

..............................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

"กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero TOlerance)"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

................................................................................................................................

 

รายงานความเสี่ยง HRMS On cloud

แอป RDU รู้เรื่องยา แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณรอบรู้เรื่องยามากขึ้น

QR Code Android                                         QR Code iOS

              

ระบบ Android โหลดได้  ที่นี่       ระบบ iOS โหลดได้    ที่นี่

...................................................................................................................

 

คำถามที่พบบ่อย
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )

  1. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร
  2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอย่างไร
  3. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ติดต่ออย่างไร สามารถติดต่อผ่านทางเลือด หรือทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่
  4. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกได้หรือไม่
  5. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  6. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถทำให้เสียชีวิตได้หรือไม่
  7. กลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือกลุ่มใด
  8. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  9. ความแตกต่างระหว่างโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
  10. มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกิแลงบาร์เร (Guillain-Barré syndrome) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่

   วงจรการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

   11. ประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในอเมริกา

   12. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่

   13. การแนะนำการเดินทางไปประเทศที่มีการพบโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

   14. จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ในตอนกลางของอเมริกา มีจำนวนเท่าใด

   การป้องกันโรค

   15. มาตรการอะไรที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกา

   16. การตอบโต้สถานการณ์การระบาดของ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ในทวีปอเมริกา มีอะไรบ้าง

 

   Download file : คำถามที่พบบ่อย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )

แหล่งที่มา : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid =41463&lang=en

   ตำราเภสัชวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ