FLOW การรับบริการผู้ป่วย

.............................................................................................................................................................................................

 เวลาให้บริการ

 

แผนก

เวลาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

 

กลุ่มงานการจัดการ

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

แผนกผู้ป่วยใน (IPD)

ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

 

ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 7.00 - 21.00 น.

แผนกทันตกรรม

ภาคเช้าเวลา 8.00 - 12.00น.

ภาคบ่ายเวลา 13.00 16.00น.

 

* วันศุกร์เปิด 8.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.30น.ตรวจนักเรียน

 

แผนกเภสัชกรรม (ห้องยา)

ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 20.00 น.

 

แผนกตรวจโรค (ห้องแพทย์)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

* แพทย์ขึ้นเวรปฏิบัติงานทุกวัน  8:00 – 20:00 น. และติดต่อได้ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่หมายเลข 032461100

แผนกชันสูตร (Lab)

ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 16.00 น.

* วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดพิเศษตั้งแต่

เวลา 16.00 - 20.00 น.

แผนกแพทย์แผนไทย

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

* วันจันทร์,พุธ,ศุกร์  เปิดพิเศษตั้งแต่เวลา  16.00 - 20:00 น.

แผนกเอ็กซเรย์

ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 - 20.00 น.

 

 

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

 

* วันอังคาร และพฤหัสบดี เปิดพิเศษตั้งแต่เวลา  16.00 - 20:00 น.

แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว (PCU)

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.