ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา และสถานที่สอบ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 28/09/2563

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการโรงพยาบาลท่ายาง

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

...........................................................................................................