ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง 

...........................................................................................................

ประกาศ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ลงวันที่ 11-1-61

...................................................................................................................

ประกาศ สำนักงานสาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เป็นพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป ลงวันที่ 8-1-61

 

...................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง 

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง

...........................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง 

...........................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 

...........................................................................................................