ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง

............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลท่ายาง

............................................................................................................

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนก วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

............................................................................................................