การจัดการความรู้ (KM)

 

วิสัยทัศน์ (vision)                                                                                       ข่าวสารการจัดการความรู้

 

เป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในการสร้างเสริม                  -  ขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะการประกวดนวตกรรม ประจำปี 2561    

และดูแลสุขภาพแบบผสมผสานอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ                              

ได้มาตรฐาน ตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชนอำเภอท่ายาง                    

 

พันธกิจ (mission)                                                                                                       ปฏิทินกิจกรรม

 

1.จัดระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ                      - ประชุมเรื่อง thai coc วันที่.........เวลา..........

บริบทและปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นองค์รวม                                  - ประชุมงานแพทย์แผไทย  วันที่......เวลา........

2.สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ในการจัดการระบบสุขภาพ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการในเครือข่าย

 

  facebook โรงพยาบาลท่ายาง

...................................................................................................................................................................................                                                                  

เอกสารงานวิจัย

  แนวทางการเขียน การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง

  แบบฟอร์ม CQI, นวัตกรรม

  รูปแบบการเขียน R2R

  รูปแบบสำหรับเรื่องเล่า

   

................................................................................................................................................................................................................

                                                          เอกสารเผยแพร่ความรู้

 

การคัดกรองเบาหวาน         แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน      เป้าหมายการควบคุมโรคเบาหวาน     ESSENTIAL  HYPERTENSION      

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง-2558    แนวทาง HT Crisis   แนวทางการตรวจและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง-รพสต      

 

 

เดิน ลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์    ปวดท้องแบบไหนให้สงสัยโรคกระเพาะอาหาร    สัญญาณอันตรายจากการปวดท้องที่ต้องระวัง 

รู้ไหมสมุนไพรมีดีอย่างไร      ภาวะหดหู่หลังวันหยุดยาว    ผดผื่นคันในหน้าร้อน      สุขภาพดีด้วยผลไม้รสหวานน้ำตาลน้อย

5 อันดับสุดยอดอาหารเค็ม      ทดสอบกันไหมคุณได้ยินระดับไหน      แบบทดสอบโรคซึมเศร้า      อาหารเสียวฟันป้องกันก่อนฟันหาย

โรคตับคั่งไขมัน      3 ท่ายืดหยุ่น      วิ่งกันเถอะจะเกิดผลดี      5 สัญญาณสมองเสื่อม      10 คำพูดที่อยากได้ยินจากคนในครอบครัว

เครื่องดื่มแก้หนาว      เป็นหวัดแบบไหนสังเกตุอย่างไร      สูงวัยอย่างสตรอง ด้วยหลัก 3 อ      ไขข้อข้องใจทำไมช่องคลอดถึงมีกลิ่น

ปรับเปลี่ยนท่าป้องกันอาการปวดหลัง      4 วิธีแก้ปวดหลัง