ติดต่อเรา

โรงพยาบาลท่ายาง 259/6 ม.1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ 032-461100 โทรสาร 032-771076 ,032-463416

เบอร์โทรศัพท์ภายใน