ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พอใจมาก
29  36.7%
ควรปรับปรุง
28  35.4%
พอใจ
14  17.7%
เฉยๆ
2  2.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  79
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2022 เวลา 12:08 น.