ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พอใจมาก
23  38.3%
ควรปรับปรุง
16  26.7%
พอใจ
13  21.7%
เฉยๆ
2  3.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  60
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 เวลา 23:12 น.