ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พอใจมาก
71  50.4%
ควรปรับปรุง
30  21.3%
พอใจ
16  11.3%
เฉยๆ
3  2.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  141
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 04:34 น.