ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พอใจมาก
23  37.1%
ควรปรับปรุง
18  29%
พอใจ
13  21%
เฉยๆ
2  3.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  62
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 13:23 น.