จัดซื้อจัดจ้าง
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
...................................................................................................................
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
...................................................................................................................
 
 
 
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

...................................................................................................................
 
 

...................................................................................................................

 

...................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พศจิกายน 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

...................................................................................................................

 

...................................................................................................................

 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

รายงาน ขออนุมัติแผนๆ และอนุญาตนำรายงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ขึ้นเวปไซต์

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

...................................................................................................................

แผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุงปีงบประมาณ 2563

...................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

...................................................................................................................

แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา,วัสดุวิทยาศาสตร์,วัสดุทันตกรรม,วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2563

.....................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...............................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.................................................................................................................

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

....................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561

....................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

....................................................................................................................

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561

....................................................................................................................

ขออนุมัติแผนฯ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...................................................................................................................

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ

...................................................................................................................

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

...................................................................................................................

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2561

...................................................................................................................

แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2562

....................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง รายงานผลการพิจรณาและประกาศผลผู้ชะ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง รายงานผลการพิจรณาและประกาศผลผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5 ยูนิต 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

..................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

...................................................................................................................

ประกาศโรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

....................................................................................................................

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลท่ายาง

...................................................................................................................

เอกสารเผยแพร่เรื่องข้อมูลพื้นฐาน บทบาท อำนาจ หน้าที่ โรงพยาบาลท่ายาง 

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

...................................................................................................................

เอกสารเผยแพร่คู่มือมาตรฐานพฤติกรรมบริการ

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

...................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา

....................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา

....................................................................................................................

แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 29-9-60

....................................................................................................................

แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2560

....................................................................................................................

ร่างประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

....................................................................................................................

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลอด และพักผู้ป่วนใน ๙๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๙๐๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลท่ายาง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

....................................................................................................................

...................................................................................................................