แผนก เวลาปฏิบัติงาน หมายเหตุ
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.
กลุ่มงานการจัดการ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
แผนกผู้ป่วยใน (IPD) ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม. ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ตั้งแต่เวลา 7.00 – 21.00 น.
แผนกทันตกรรม ภาคเช้าเวลา 8.00 – 12.00น.

ภาคบ่ายเวลา 13.00 16.00น.

 

* วันศุกร์เปิด 8.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.30น.ตรวจนักเรียน

 

แผนกเภสัชกรรม (ห้องยา) ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 20.00 น.
แผนกตรวจโรค (ห้องแพทย์) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. * แพทย์ขึ้นเวรปฏิบัติงานทุกวัน  8:00 – 20:00 น. และติดต่อได้ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่หมายเลข 032461100

แผนกชันสูตร (Lab) ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 16.00 น. * วันจันทร์ – ศุกร์ เปิดพิเศษตั้งแต่

เวลา 16.00 – 20.00 น.

แผนกแพทย์แผนไทย ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. * วันจันทร์,พุธ,ศุกร์  เปิดพิเศษตั้งแต่เวลา  16.00 – 20:00 น.
แผนกเอ็กซเรย์ ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 20.00 น.

 

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

 

* วันอังคาร และพฤหัสบดี เปิดพิเศษตั้งแต่เวลา  16.00 – 20:00 น.
แผนกเวชศาสตร์ครอบครัว (PCU) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.